Nastavení serveru pro lokální testování obchodu Magento

Mnoho uživatelů eshopu Magento v různých diskuzích řeší, proč jim Magento po nainstalování na lokální server nefunguje.
Respektive obchod se tváří, že funguje, ale nelze se do něj přihlásit a podobné zákeřnosti.
Problém, který toto způsobuje je v cookies a v přesměrovávání adres. Obchod Vám sice běží například na adrese http://localhosto/magento/ ale cookies má v sobě adresu 127.0.0.1 což je sice adresa lokálního serveru, ale přesto neodpovídá adrese localhost.

Řešení jsou v zásadě dvě:

  1. budete soustavně ve vstupní řádce internetového prohlížeče přepisovat adresu localhost na 127.0.0.1 (soustavně znamená po každé akci – kliku na cokoliv :-( a nepomůže Vám ani změna adresy v administraci z localhost na 127.0.0.1 přes­měrování se bude provádět pořád),
  2. dáte si trochu práce s nastavením serveru.

Popíšu zde řešení druhé, na prvním už není co ;)

Teorie

Jak mi vysvětlil můj zaměstnanec a tímto mu děkuji (zase jsem chytřejší, už jsem mu děkoval jednou v oficiálním českém fóru Magenta, kde jsem tento návod již popisoval, ale chvály není nikdy dost), pokud adresy domén nastavíte tak, aby obsahovali tečku stanou se unifikovanými a Magento začne fungovat. V praxi to znamená, že na internetu má každý server „příponu“ např. http://iobchod.net – přípona net.
Pro nás z toho vyplývá, že je potřeba, místo localhost začít používat adresy ve tvaru neco.local.

Praxe

V praxi to znamená že:

  1. vyrobím si adresář pro instalaci obchodu například magento umístěný bude ve složce Documents/www
  2. otevřu soubor v hosts v adresáři etc a na začátek do něj dopíšu:
127.0.0.1 magento.local

soubor uložím,

  1. v adresáři /etc/apache2/sites-available/ si vyrobíme nový soubor například magento a do něj napíšeme:
<VirtualHost *>
ServerName magento.local
DocumentRoot /home/mimo/Documents/www/magento
</VirtualHost>

kde ServerName musí být stejný jako v bodě 2.,

  1. zadám příkaz (na konsoli) “a2ensite magento” který zajistí přidání našeho virtuálního serveru,
  2. restartuji Apache /etc/init.d/a­pache2 restart

No a nyní už stačí jenom nakopírovat Magento do adresáře Magento (jenom obsah – /app, /downloader…)

Adresa obchodu teď v prohlížeči bude http://magento.local pokud ji zadáte, spustí se instalace obchodu.

Návod je psán pro operační systém Linux, ale předpokládám, že modifikace pro operační systém Windows by neměl být problém, případně napište do fóra.

Na vaše reakce se těší a hodně úspěchů přeje
Michal Moc

Komentáře

Thank you for sharing this information. I found it very informative as I have been researchingprom dress a lot lately on practical matters such as you talk about